6431 funkce není dovolena - řízení nástrojů není aktivováno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Když se vyvolá řízení správy dat, která vzhledem k vypnutému WZV (řízení nástrojů) není k dipsozici. Např. jazykové povely GETT, SETPIECE, GETSELT, NEWT, DELT

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Ubezpečit se, zda má být aktivováno NC řízení! Je-li nutné WZV, ale není aktivováno?

Je použit technologický program, dimenzovaný pro NC řízení s WZV? A nyní se spustí tento program na NC řízení bez WZV. Toto není možné. Buď nechat běžet technologický program na příslušném NC řízení nebo změnit technologický program.

Aktivovat správu řízení obrobků nastavením příslušných dat stroje. Viz $MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK,  $MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK.

Zkontrolovat, zda je k tomu nastavena potřebná opce.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.