6432 funkci nelze vykonat - ve vřeteni není nástroj

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Je-li pokoušeno provádět operaci, která předpokládá nasazení nástroje ve vřeteni. Může to být např. funkce kontroly kusů.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zvolit jinou funkci, zvolit jiné vřeteno, zvolit jiné vřeteno, upnout nástroj do vřetena.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.