6500 dosažena hranice NC paměti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

File systém (část NC paměti) NC řízení je plný. Zadání nemůže být provedeno, např. příliš mnoho zavedených technologických programů.

Upozornění:

Při prvním uvedení do provozu mohou být dotčeny soubory systému NC-File, např. data pohonu, soubory MMC, soubory FIFO, NC programy, ...

Odezva

Vymazat popř. vyjmout soubory (např. technologické programy)

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.