6510 příliš mnoho technologických programů v NC paměti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Počet souborů v File systému (část NC paměti) řízení NC dosáhl maxima.

Upozornění:

Při prvním uvedení do provozu mohou být dotčeny soubory NC File systému, např. data pohonu, soubory MMC, soubory FIFO, NC programy, ...

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Vymyzat popř. vyjmout soubory (např. technologické programy) nebo zvýšit $MM_NUM_FILES_IN_FILESYSTEM

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.