6421 kanál %1: pohyb nástroje není možný - v zásobníku %4 není volné místo pro nástroj %2 s číslem "duplo" %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = identif. kanálu
%2 = řetězec (označení)
%3 = číslo "duplo"
%4 = číslo zásobníku

Požadovaný povel pohybu nástroje - vybaven MMC nebo PLC - není možný.

Nástroj nemůže být pohybován do jmenovaného zásobníku nástrojů.

Pro tento nástroj není k dispozici žádné odpovídající místo.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat, zda jsou korektně definována data zásobníku (např. nesmí být zásobník blokován).

Zkontrolovat, zda jsou korektně definována data nástroje (např. musí souhlasit typ                místa nástroje s dovoleným typům místa v zásobníku).

Zkontrolovat, zda zásobník manipulací obsluhy jednoduše nenabízí již žádné další                místo pro uložení nástroje.

Zkontrolovat, zda je definována hierarchie typu místa a zda tato např. zakazuje, aby                nástroj typu A mohl být uložen na volné místo typu B.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.