6413 kanál %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze hlídání životnosti nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = označení nástroje (název)
%3 = číslo "duplo"

Upozornění, že minimálně jeden břit nástroje hlídaného časově nebo z hlediska počtu kusů dosáhl meze hlídání. Mez se pozná v kontextu kanálu.
Alarm je způsoben v rámci vykonávání NC-programu. Kontext kanálu je definován.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Slouží pouze pro informaci. Uživatel rozhoduje o tom, ce je nutno udělat.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.