16500 kanál %1 blok %2: záporné sražení nebo zaoblení

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Pod klíčovými slovy CHF= ..., RND=... nebo RNDM=... bylo programováno záporné sražení nebo zaoblení.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Hodnoty sražení, zaoblení nebo modálního zaoblení programovat pouze s kladnými hodnotami.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.