16510 kanál %1 blok %2: neexistuje lícní osa

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Klíčovým slovem DIAMON bylo aktivováno programování průměru, i když v tomto NC-bloku není programována lícní osa.

Jestliže osa "průměru" není geometrickou osou, dojde při základním nastavení "DAIMON" k alarmu již při zapnutí řídícího systému.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Aktivovat modálně účinnou G-funkci DIAMON pouze v NC-blocích, které obsahují lícní osu příp. vypnout programování průměru pomocí DIAMOF.

V datu stroje MD 20150: GCODE_RESET_VALUES[28] zvolit "DAIMOF" jako základní nastavení.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.