16700 kanál %1 blok %2 osa %3: špatný typ posuvu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

U některé funkce řezání závitů byl posuv programován v nedovolených jednotkách.

1.                G33 (závity s konstantním stoupáním) a posuv nebyl programován s G94 nebo                G95.

2.                G33 (závity s konstantním stoupáním) je aktivní (samodržné) a G63 se                dodatečně programuje v následujícím bloku konflikt! (G63 leží in der 2., G33,                G331 a G332 leží v 1. skupině G).

3.                G331 nebo G332 (vrtání závitů bez vyrovnávacího pouzdra) a posuv nebyl                programován pomocí G94.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

U funkcí řezání závitů používat pouze G94 nebo G95.

Po G33 a před G63 zrušit volbu funkce řezání závitů pomocí G01.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.