16710 kanál %1 blok %2 osa %3: není programováno vřeteno master

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Byla programována funkce řídícího vřetena (G33, G331, G95, G96), ale chybí otáčky nebo směr otáčení vřetena master.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V indikovaném bloku doplnit hodnotu S příp. směr otáčení vřetena master.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.