16440 Kanál %1 blok %2 programována rotace pro neexistující geometrickou osu.

Top  Previous  Next

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Byla programována rotace, která otočí neexistující geometrickou osu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací.
 

Odpomoc

Změnit program součásti

Pokračování programu

  Smazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.