16430 kanál %1 blok %2: geometrickou osu %3 nelze používat v natočeném souřadnicovém systému jako polohující osu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

V natočeném souřadicovém systému by pojezd geometrické osy jako polohující osy (tedy ve směru vektoru osy v natočeném souřadnicovém systému) znamenal pojezd více os stroje. To ale odporuje systému polohování, u kterého pracuje jeden interpolátor os extra s interpolátorem dráhy.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Pojíždět geometrickou osou jako polohující osou pouze při vypnutém natočení.

Vypnutí natočení:
Klíčové slovo ROT bez dalšího údaje osy a úhlu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.