17220 kanál %1 blok %2: nástroj neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při pokusu o přístup k nástroji nástroj (WZ) pomocí čísla T, když nástroj (ještě) není není definován. Na př., když nástroje mají být programováním $TC_MPP6 = 'toolNo', usazeny do míst v zásobníku. To je možné teprve tehdy, když je definováno jak místo v zásobníku tak nástroj určený pomocí 'toolNo'.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit NC-program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.