17230 kanál %1 blok %2: číslo "duplo" je již použito

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při pokusu napsat číslo "duplo" nástroje, k jehož názvu již existuje jiný nástroj (jiné číslo T) s tímtéž číslem "duplo".

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit NC-program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.