17210 kanál %1 blok %2: přístup k proměnné není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Proměnnou nelze z programu součásti přímo číst/psát.
Je dovolena pouze v pohybových synchronních akcích.

Příklad proměnné:
$P_ACTID (které roviny jsou aktivní)
$AA_DTEPB (axiální zbytková dráha pro přísuv "pendlování")
$A_IN (dotaz na vstup).

Safety Integrated: Systémové proměnné Safety-PLC smí být čteny pouze během fáze uvedení do provozu SPL.

 

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.