17202 Kanál %1 blok %2 data zásobníku nelze smazat

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Pokus vymazat data zásobníku, která aktuálně nelze smazat.

Zásobník, jehož aktuální stav je 'nástrojem se pohybuje', nemůže být smazán.

Nástrojový adaptér, který je aktuálně přiřazen místu v zásobníku, nemůže být smazán.

Nástrojový adaptér nemůže být smazán, má-li datum stroje $MN_MM_NUM_TOOL_ADAPTER hodnotu  -1.

 

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací.
 

Odpomoc

Není-li možné smazat zásobník přes

$TC_MAP1[ m ] = 0 ; smazat zásobník s m=č. zásobníku

$TC_MAP1[ 0 ] = 0 ; smazat všechny zásobníky

$TC_MAP6[ m ] = 0 ; smazat zásobníky včetně obsažených nástrojů,

pak je třeba zajistit, aby zásobník v okamžiku vyvolání neměl stav: pohybuje se nástrojem'.

Není-li možné smazat nástrojový adaptér přes

$TC_ADPTT[ a ] = -1 ; smazat adaptér s číslem a

$TC_ADPTT[ 0 ] = -1 ; smazat všechny adaptéry,

pak je třeba zásobník předtím datově odpojit” od místa v zásobníku, resp. míst v zásobníku
- přes $TC_MPP7[ m,p ] = 0 ; m=č. zásobníku, p=číslo místa, kterému je přiřazen adaptér.

Pokračování programu

 Zrušit alarm pomocí NC-START a pokračovat ve zpracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.