17200 kanál %1 blok %2: nástroj nelze mazat

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Pokus vymazat z technologického programu data nástroje, kterým se opracovává,. Data nástrojů, aktuálně se používajících pro opracování, nesmí být mazána. To platí jak pro nástroj navolený pomocí T nebo vyměněný nástroj, tak pro nástroje, u kterých je aktivní konstantní obvodová rychlost kotouče nebo hlídání nástroje.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Přezkoušet přístup do paměti korekcí nástroje $TC_DP1[t,d] = 0 nebo zrušit volbu nástroje.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.