17194 Kanál %1 blok %2 nenalezen žádný vhodný nástroj

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

Pokusilo se přístupovat k nedefinovanímu nástroji.

Specifikovaný nástroj nedovoluje žádný přístup.

Nástroj s žádanými vlastnostmi není k dispozici.

Odezva

Indikace alarmu.
Korekční blok s reorganizací

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat přístup k nástroji:

Parametrizace jazykového příkazu je správná?

Nástroj na základě svého stavu není schopen dovolit přístup?

Pokračování programu

  Smazat alarm pomocí NC-START a pokračovat ve zpracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.