17192 Jednotka TO %1 neplatné jméno nástroje '%2', číslo duplo %3. Nejsou možné další náhradní nástroje v '%4'.

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = jednotka TO

%2 = označení nástroje

%3 = číslo Duplo

%4 = označení skupiny

Nástroj s uvedeným nástrojovým označením a číslem duplo nemůže dostat skupinové označení.

Důvod: Počet maximálně dovolených náhradních nástrojů byl již definován.

Přidělením jména dojde k novému přiřazení resp. přeřazení nástroje do skupiny nástrojů, která již obsahuje maximální počet náhradních nástrojů dovolený pro tento stroj.

Odezva

Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Pracovat s menším počtem náhradních nástrojů nebo vyžádat si od výrobce stroje jiné nastavení maximálního počtu.

Pokračování programu

Alarm zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.