17191 Kanál %1 blok %2 T= %3 neexistuje, program %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

%3 = číslo T nebo označení T

%4 = název programu

Bylo programováno označení nástroje, které NCK nezná.

Odezva

Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací.

Odpomoc

Pokud se ukazatel programu nachází na NC bloku, který obsahuje uvedené označení T:

Je-li  nesprávný program, můžete korekčním blokem korigovat chybu a pokračovat v programu.

Chybí-li záznam, pak vytvořte záznam. To znamená, zavádět záznam nástroje se všemi definovanými čísly D do NCK (přes MMC, pomocí overstoring”) a pokračovat pak v programu.

Pokud se ukazatel programu nachází na NC bloku, který neobsahuje uvedené označení T:

Chyba se vyskytla již dříve v programu, a to při programování T , alarm se však vypíše až s instrukcí výměny.

Je-li nesprávný program programováno T5 místo T55 -, můžete korekčním blokem korigovat aktuální blok; tzn. je-li tam jen M06, můžete blok korigovat na T55 M06. Nesprávný řádek T5 zůstane pak v programu, až program bude přerušen pomocí RESET nebo KONEC programu.

U komplexnějších struktur programu s indirektním programováním je možné, že korekce programu již není možná. V tomto případě pomůže jen blok s overstoring v příkladě s T55.

Chybí-li záznam, pak vytvořte záznam. To znamená, zavádět záznam nástroje se všemi definovanými čísly D do NCK (přes MMC, pomocí overstoring”), programovat s overstoring T”  a pokračovat pak v programu.

Pokračování programu

 Smazat alarm pomocí NC-START a pokračovat ve zpracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.