17190 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo T

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

V indikovaném bloku se používá číslo T (č. nástroje není inicializováno a proto není k dispozici.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat vyvolání nástroje v technologickém programu:

-                je programováno správné č. břitu D..?
 
-                je definován parametr nástroje P1 - P25?
Rozměry břitů nástroje musí být předem zadány buď z ovládacího panelu nebo přes rozhraní V.24.
 
Zápis systémové proměnné $P_DP x [n, m]
n ...                příslušné číslo nástroje T
m ...                č. břitu D
x ...                číslo parametru P.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.