14014 kanál %1: navolený program nebo přístupová práva neexistují

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Navolený technologický program není v paměti NCK nebo přístupové právo pro volbu programu je na vyšší úrovni než odpovídá aktuálnímu stavu řídícího systému.

Při tvorbě obdržel tento program původní aktivní stupeň ochrany řídícího systému NC.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Požadovaný program zavést do paměti NCK nebo zkontrolovat a opravit název adresáře (přehled obrobků) a programu (přehled programů).

Aktuální stupeň ochrany zvýšit minimálně na úroveň prováděného programu (zadáním hesla).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.