14015 kanál %1: pro soubor neexistují přístupová práva

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Má se vykonat program, jehož aktuální stupeň ochrany je příliš nízký. Při tvorbě obdržel tento program původní aktivní stupeň ochrany řídícího systému NC.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.
 

Odpomoc
 
            Aktuální stupeň ochrany zvýšit minimálně na úroveň prováděného programu                                                   (zadáním hesla).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.