12110 kanál %1 blok %2: syntaxi bloku nelze interpretovat

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Adresy programované v bloku nejsou dovoleny s platnou G-funkcí určující syntaxi.
Na př. G1 I10 X20 Y30 F1000 - v lineárním bloku nesmí být programovány interpolační parametry.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Zkontrolovat a opravit strukturu bloku podle požadavků programu.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.