12100 kanál %1 blok %2: počet průběhů %3 není dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = počet průběhů

Programy vyvolané pomocí MCALL působí modálně, t.zn., že po každém bloku s dráhovými informacemi se automaticky vykoná jednorázový průběh podprogramu. Programování počtu průběhů pod adresou P proto není dovoleno.

Modální vyvolání působí dokud není znovu programováno MCALL; buď s novým názvem podprogramu nebo bez (přdnostní funkce).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Programovat vyvolání podprogramu bez počtu průběhů.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.