12090 kanál %1 blok %2: parameter %3 není očekáván

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = nedovolený parametr v textu

Programovaná funkce je předdefinována a nedovoluje ve svém vyvolání žádné parametry. Indikován je první neočekávaný parametr.

Příklad:
Při vyvolání předdefinovaného podprogramu TRAFOF (vypnutí transformace) byly přesto předány parametry (jeden nebo více).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Programovat funkci bez předání parametrů.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.