12080 kanál %1 blok %2: chyba syntaxe v textu %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = oblast zdrojového textu

V indikovaném místě textu je porušena gramatika bloku. Přesnou příčinu chyby nelze blíže udat, poněvadž existuje příliš mnoho možností chyby.

Příklad 1:
N10 IF GOTOF ...                ; chybí podmínka skoku!

Příklad 2:
N10 DEF INT VARI=5
N11 X VARI                ; chybí operace pro proměnné X a VARI

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Analyzovat blok a opravit ho pomocí grafů syntaxe v Návodu na programování.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.