12070 kanál %1 blok %2: příliš mnoho G-funkcí určujících syntaxi

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

G-funkce, které určují syntaxi, určují strukturu bloku technologického programu a v něm obsažených adres. V jednom NC-bloku smí být programována pouze jedna G-funkce určující syntaxi. G-funkce, které určují syntaxi, jsou G-funkce skupiny 1až 4.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Analyzovat NC-blok a G-funkce rozdělit do více NC-bloků.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.