12060 kanál %1 blok %2: stejná skupina G programována vícekrát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

G-funkce použitelné v technologickém programu jsou rozděleny do skupin určujících syntaxi a neurčujících syntaxi. Z každé skupiny G smí být vždy programována pouze jedna G-funkce. Funkce v jedné skupině se navzájem vylučují.

Alarm se vztahuje pouze na G-funkce určujících syntaxi. Jestliže se v jednom NC-bloku vyvolá více G-funkcí z těchto skupin, působí vždy poslední ze skupiny (předcházející jsou ignorovány.

G-FUNKCE:

G-funkce určující syntaxi

 G-funkce neurčující syntaxi

1.  až  4. skupina G

 5.  až n-tá skupina G

Přiřazení skupin G

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Odpomoc není nutná: mělo by se ale překontrolovat, jestli poslední programnovaná
G-funkce je ta, která je skutečně požadována.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.