12050 kanál %1 blok %2: není projektována adresa DIN %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = adresa DIN v bloku zdrojovéhp textu

Název adresy DIN (na př. X, U, X1) není v řídícím systému definován.
Vedle pevných adres DIN obsahuje řídící systém také nastavitelné adresy. Viz Nastavitelné adresy" v Návodu na programování.
Názvy těchto adres lze změnit pomocí dat stroje MD.

Na př.:                označení DIN                                projektované označení

         G01                                                                PŘÍMKA
         G04                                                                ČEKAT
         :                                                                :

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Prostudovat Návod na programování a data stroje MD týkající se skutečně projektovaných adres a jejich významu a odpovídajícím způsobem opravit blok DIN.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.