12040 kanál %1 blok %2: výraz %3 není typu 'AXIS'

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec v bloku

Mnohá klíčová slova vyžadují při následujícím zadání jejich parametrů data v proměnné typu "AXIS". Tak je na př. u klíčového slova PO nutno zadat ve výrazu v závorce označení osy, které musí být definováno jako proměnná typu AXIS. U následujících klíčových slov jsou dovoleny pouze parametry typu AXIS:

AX[..], FA[..], FD[..], FL[..], IP[..], OVRA[..], PO[..], POS[..], POSA[..]

Příklad:
N5 DEF INT ZUSTELL=Z1                ; špatně, z přiřazení nevyplývá
                                                         ;označení osy nýbrž číslo "26 161"
N5 DEF AXIS ZUSTELL=Z1                ; správně
:
N10 POLY PO[X]=(0.1,0.2,0.3) PO[Y]=(22,33,44) &PO[ZUSTELL]=(1,2,3)

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Opravit technologický program podle pokynů v Návodu na programování.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.