12030 kanál %1 blok %2: neplatný parametr nebo typ dat v %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Při polynomické interpolaci jsou možné maximálně 3 polynomy 3. řádu (viz Návod na programování).

f(p) = a0 + a1 p + a2 p2 + a3 p3

Koeficienty a0 (počáteční body) jsou koncovými body předcházejícího bloku a není nutno
je programovat. V polynomickém bloku jsou dovoleny maximálně 3 koeficienty v ose
(a1, a2, a3).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování..


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.