12020 kanál %1 blok %2: nedovolená modifikace adresy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Platné typy adres jsou 'IC', 'AC', 'DC', 'CIC', 'CAC', 'ACN', 'ACP', 'CACN', 'CACP'. Ne každou z těchto modifikací adres lze použít pro každý typ adresy. V Návodu na programování lze zjistit, které z nich lze použít pro jednotlivé typy adres. Když se použije tato modifikace adresy pro nedovolené typy adres, je vydán alarm, na př.:

N10 G02 X50 Y60 I=DC(20) J30 F100; interpolační parameter s DC.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Modifikace adres působící pouze v bloku používat pouze pro dovolené adresy podle Návodu na programování.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.