12010 kanál %1 blok %2 adresa %3: typ adresy programován příliš často

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec adresy

Pro každý typ adresy je interně určeno, kolikrát se smí vyskytovat v jednom bloku DIN (tak jsou na př. všechny adresy společně jednoho typu, který rovněž podléhá konci bloku).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Informace v programu rozdělit do více bloků (je však nutno dávat pozor na funkce účinné pouze v bloku!).

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.