12000 kanál %1 blok %2: adresa %3 programována vícekrát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec adresy

Většinu adres (typů adres) lze v NC-bloku programovat pouze jedenkrát, aby informace v bloku zůstaly jednoznačné
(na př. X... T... F... atd. - vyjímkou jsou funkce G a M).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok, který je nutno opravit.

         V NC-programu odstranit funkce, které se vyskytují vícekrát (kromě těch, u kterých je
          dovoleno vícenásobné přiřazení).

               Zkontrolovat, jestli adresa (na př. název osy) je zadávána pomocí uživatelské                proměnné (evtl. nemyslet, že se přiřazení názvu osy k proměnné provádí početní
         operací v programu).

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.