10949 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: chybějící pohyb řídicí osy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěští

%3 = číslo tabulky křivek

Byl programován pohyb řízené osy bez pohybu řídicí osy.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu.

Blokování NC-Startu.

Odpomoc

Korigujte program součásti a spusťte ho znovu.

Pokračování programu

  Vymazat alarm tlačítkem RESET. Spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.