12120 kanál %1 blok %2: G-funkce není programována samostatně

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

G-funkce programovaná v tomto bloku musí být v bloku sama. Ve stejném bloku nesmí být všeobecné adresy ani synchronní akce. Tyto G-funkce jsou:

G25, G26                                             mezení pracovního pole, omezení otáček vřetena
G110, G111, G112                                    programování pólů u polárních souřadnic
G92                                                       omezení otáček vřetena při konstantní rychlosti v
STARTFIFO, STOPFIFO                řízení mezipaměti chodu vpřed.

Na př. G4 F1000 M100:                v bloku G4 není dovolena M-funkce.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Programovat G-funkci v samostatném v bloku.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.