12130 kanál %1 blok %2: nedovolená orientace nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Orientace nástroje smí být pouze v modálním bloku s pohybem nebo v bloku WAB  (Znovunajetí na konturu).

Lze jí programovat pomocí Eulerova úhlu (A1, B1, C1), složek normálového vektoru (A2, B2, C2), směrových vektorů (A3, B3, C3) nebo koncových hodnot os. Programuje-li se orientace nástroje ve spojení s funkcemi:
         G04                (prodleva),
         G33                (řezání závitů s konstantním stoupáním),
         G74                (najíždění do referenčních bodů) nebo
         REPOSL, REPOSQ, REPOSH                (znovunajetí na konturu)

vznikne u Eulerova úhlu, složek normálového vektoru, a směrových vektorů alarm.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Programovat orientaci nástroje s koncovými hodnotami os nebo pro to použít vlastní blok.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.