27003 Vyskytla se chyba kontrolního součtu: %1 %2

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = odkaz na kód nebo tabulku
%2 = číslo tabulky
 
Chyby kontrolního součtu v bezpečnostně relevantním kódu nebo v bezpečnostně relevantních datech. Bezpečná monitorování (Safety Integrated) v NCK mohou být poškozená.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmu.

 

0                

1                 Odpomoc

Pokračovat v práci zvýšenou opatrností. Jakmile to bude možné, znovu zavádět kód a data (Power On). Poskytuje-li se chyba znovu, informovat servis.

 

0                

1                 Pokračování programu

VYP - ZAP řízení.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.