27010 osa %1: překročena tolerance bezpečného zastavení     POWER ON

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo osy
Osa se příliš vzdálila od zadané polohy a to dále než je dovoleno v datu stroje $MA_SAFE_STANDSTILL_TOL.

0                Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů. Uskuteční se STOP zpracování NC programu. Stop osy s nastavenou hodnotou otáček = 0 (STOP B). Jakmile je skutečná hodnota otáček menší než je definována v MD: $MA_SAFE_STANDSTILL_VELO_TOL, nejpozději však po uplynutí doby v MD: $MA_SAFE_PULSE_DISABLE_DELAY.

nvymazání impulsů (STOP A)
nblokování NC-Startu
nindikace na rozhraní NC/PLC
nBAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Zkontrolovat toleranci bezpečného zastavení: hodí se hodnota k přesnosti a dynamice regulace? Když ne, zvětšit toleranci. Když ano, prohlédnout stroj, zda není poškozen a nedostatky odstranit.

Pokračování programu

Není možné, kvitování alarmu jen s POWER ON.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.