27011 osa %1: překročena bezpečná rychlost

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy

Osa se pohybovala příliš rychle a to rychleji, než je dovoleno v datu stroje $MA_SAFE_VELO_LIMIT.

Při aktivní SBH/SG a jednom 1 snímacího systému byla překročena rychlost, odpovídající meznímu kmitočtu snímače 200 kHz.  

Odezva

Indikace alarmů. Stop zpracování programu NC. Stop osy se STOP C, D nebo E, podle projektování v MD: $MA_SAFE_VELO_STOP_MODE. Blokování indikace NC-START. Indikace na rozhraní.

Odpomoc

Nedošlo-li ke zřejmé chybě v obsluze:

Zkontrolovat zadané hodnoty dat stroje., zkontrolovat SGE: Byla zvolena správná ze čtyř rychlostí? Souhlasí-li MD a SGE, prohlédnout stroj, zda není poškozen a po odstranění závad :

Pokračování programu

Odstranit chybu a stisknout tlačítko RESET (program je přerušen).


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.