27012 osa %1: překročena bezpečná koncová poloha    RESET

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy

Osa přejela přes koncovou polohu, která je zapsána v datu stroje MD: $MA_SAFE_POS_LIMT_PLUS příp.MD: $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUS.

Odezva

Indikace alarmů. Stop zpracovnání programu NC. Stop osy se STOP C, D nebo E, podle projektování v MD: $MA_SAFE_POS_STOP_MODE. Blokování NC-Startu. Indikace na rozhraní NC/PLC.

Odpomoc

Nedošlo-li ke zřejmé chybě při obsluze:

Zkontrolovat zadanou hodnotu dat stroje, zkontrolovat SGE: byla zvolena správná ze 2 koncových poloh? Souhlasí-li MD a SGE, prohlédnout stroj, zda není poškozen a závady odstranit.

Pokračování programu

Souhlas uživatele pro tuto osu odebrat. Potom stisknout tlačítko RESET, program je prerušen a alarm vymazán. Najet osou režimem práce JOG do platného pojížděcího rozsahu. Po odstranění chyby v programu NC a zkontrolování polohy osy může být opět dán souhlas uživatele a program spuštěn.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.