27002 osa %1: probíhá Teststop

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo osy
Správná funkce vypínací cesty je právě zkoušena nastavením SGE "Volba Teststop".

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.

 

0                

1                 Odpomoc

Není žádná zapotřebí. Indikace slouží jen pro informaci obsluze.

 

0                

1                 Pokračování programu

Alarm zmizí automaticky po uplynutí zpoždění, definovaného v MD: $MA_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME a odebráním SGE Volba Teststop, pozná-li řízení vymazání impulsu, test byl tedy úspěšně ukončen (neúspěšný test se pozná podle alarmu 27001 s kódem chyby 1005 popř. alarmu 27024).


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.