27001 osa %1: defekt v kontrolním kanálu - kód %2, hodnoty: NCK %3, pohon %4

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = přídavná informace index křížového porovnání
%3 = přídavná informace referenční hodnota NCK
%4= přídavná informace referenční hodnota pohon

0                Vzájemným porovnáváním obou kontrolních kanálů byl objeven rozdíl mezi vstupními daty nebo výsledky kontrol. Jedna z kontrol již neprovádí spolehlivě funkci, t.zn. není již možný bezpečně hlídaný provoz.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů. Je vyvolán STOP F, t.zn. vzniklo hlášení a bylo nastaveno blokování NC-Startu (je-li aktivováno jen křížové porovnání dat), popř. při aktivních kontrolách okamžité přepnutí na STOP B. Indikace na rozhraní NC/PLC.

 

0                

1                 Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

0                Najít rozdíl mezi oběma kontrolními kanály.

1                Kód chyby %2 ukazuje příčinu. Je ale možné, že bezpečnostně relevantní data stroje už nejsou stejná nebo že SGE nemají stejnou úroveň (přeměřit).Pokud se taková chyba nenajde, může chyba být v CPU, jako na př. "překlopená" paměťová buňka. Tato chyba může být přechodná (odstranit pomocí POWER ON) nebo trvalá (když se po POWER ON znovu objeví, vyměnit hardware).

 

0                

1                 Pokračování programu

Chybu odstranit, stisknout tlačítko RESET. Program se přeruší. Pokud byla aktivní bezpečná kontrola, byl automaticky vyvolán i STOP B. Potom je nutné vypnout/zapnout řídicí systém (POWER ON).

Tabulka: Kódy chyb pro STOP F u 840D/611D

Č.

 ázev

 ětlení

 říčina, náprava

0

 Žádná chyba

 tomto kanálu není žádná chyba. V jiném kanálu se však mohla vyskytnout chyba .

 jiném kanálu hledat příčinu a kód chyby interpretovat

1

 výsledků 1

 íly při vyhodnocení funkce SBH/SG/SE  v kontrolním kanálu NCK a pohonu

 ř. nestejným aktivováním funkcí přes SGE
Vyhodnotit přesný kód chyby v MD 611D 1391 a 1392

2

 výsledků 2

 íly při vyhodnocení funkce SN v kontrolním kanálu NCK a pohonu

 toleranci narážek
Vyhodnotit přesný kód chyby v MD 611D 1393 a 1394

 

 

 

 

 

 

Č.

 ázev

 ětlení

 říčina, náprava

3

 čná poloha

 íl mezi skutečnými hodnotami polohy v kontrolním kanálu NCK a pohonu je větší než je specifikováno v MD 36942: $MA_SAFE_POS_TOL (křížové porovnání skutečné polohy) resp. MD 1342: $MD_SAFE_POS_TOL

 Nesprávné hodnocení snímače (zkontrolovat MD).ílně uložená klidová poloha.

4

 Žádné křížové porovnání

 

 

5

 řístupnění funkcí

 36901 a MD 1301 nejsou stejná

 stejná data stroje

6

 í hodnota pro SG1

 36931[0] a MD 1331[0] nejsou stejná

 stejná data stroje

7

 í hodnota pro SG2

 36931[1] a MD 1331[1]nejsou stejná

 stejná data stroje

8

 í hodnota pro SG3

 36931[2] a MD 1331[2] nejsou stejná

 stejná data stroje

9

 í hodnota pro SG4

 36931[3] a MD 1331[3] nejsou stejná

 stejná data stroje

10

 zastavení

 36930 a MD 1330 nejsou stejná

 stejná data stroje

11

 í mezní hodnota SE1

 36934[0] a MD 1334[0] nejsou stejná

 stejná data stroje

12

 í mezní hodnota SE1

 36935[0] a MD 1335[0] nejsou stejná

 stejná data stroje

13

 í mezní hodnota SE2

 36934[1] a MD 1334[1] nejsou stejná

 stejná data stroje

14

 í mezní hodnota SE2

 36935[1] a MD 1335[1] nejsou stejná

 stejná data stroje

15

 čná narážka 1+
(+ tolerance)

 36936[0] + MD 36940 a MD 1336[0] + MD 1340 nejsou stejná

 stejná data stroje

16

 čná narážka 1+

 36936[0] a MD 1336[0] nejsou stejná

 stejná data stroje

17

 čná narážka 1-
(+ tolerance)

 36937[0] + MD 36940 a MD 1337[0] + MD 1340 nejsou stejná

 stejná data stroje

18

 čná narážka 1-

 36937[0]a MD 1337[0] nejsou stejná

 stejná data stroje

19

 čná narážka 2+
(+ tolerance)

 36936[1] + MD 36940 a MD 1336[1] + MD 1340 nejsou stejná

 stejná data stroje

20

 čná narážka 2+

 36936[1] a MD 1336[1] nejsou stejná

 stejná data stroje

21

 čná narážka 2-
(+ tolerance)

 36937[1] + MD 36940 a MD 1337[1] + MD 1340 nejsou stejná

 stejná data stroje

22

 čná narážka 2-

 36937[1] a MD 1337[1] nejsou stejná

 stejná data stroje

23

 čná narážka 3+
(+ tolerance)

 36936[2] + MD 36940 a MD 1336[2] + MD 1340 nejsou stejná

 stejná data stroje

24

 čná narážka 3+

 36936[2] a MD 1336[2] nejsou stejná

 

                 Zadat stejná data stroje

Č.

 ázev

 ětlení

 říčina, náprava

25

 čná narážka 3-
(+ tolerance)

 36937[2] + MD 36940 a MD 1337[2] + MD 1340 nejsou stejná

 stejná data stroje

26

 čná narážka 3-

 36937[2] a MD 1337[2] nejsou stejná

 stejná data stroje

27

 čná narážka 4+
(+ tolerance)

 36936[3] + MD 36940 a MD 1336[3] + MD 1340nejsou stejná

 stejná data stroje

28

 čná narážka 4+

 36936[3] a MD 1336[3] nejsou stejná

 stejná data stroje

29

 čná narážka 4-
(+ tolerance)

 36937[3] + MD 36940 a MD 1337[3] + MD 1340 nejsou stejná

 stejná data stroje

30

 čná narážka 4-

 36937[3] a MD 1337[3] nejsou stejná

 stejná data stroje

31

 á tolerance

 36942 a MD 1342 nejsou stejná

 stejná data stroje

32

 referenční polohy

 36944 a MD 1344 nejsou stejná

 stejná data stroje

33

 Čas pro přepnutí rychlosti

 36951 a MD 1351 nejsou stejná

 stejná data stroje

34

 ční čas přepnutí SGE

 36950 a MD 1350 nejsou stejná

 stejná data stroje

35

 zpoždění vymazání impulsu

 36956 a MD 1356 nejsou stejná

 stejná data stroje

36

 Čas pro zkoušení vymazání impulsu

 36957 a MD 1357 nejsou stejná

 stejná data stroje

37

 řechodový čas STOP C na SBH

 36952 a MD 1352 nejsou stejná

 stejná data stroje

38

 řechodový čas STOP D na SBH

 36953 a MD 1353 nejsou stejná

 stejná data stroje

39

 řechodový čas STOP E na SBH

 36954 a MD 1354 nejsou stejná

 stejná data stroje

40

 po SG

 36961 a MD 1361 nejsou stejná

 stejná data stroje

41

 po SE

 36962 a MD 1362 nejsou stejná

 stejná data stroje

42

 ínací otáčky vymazání impulsu

 36960 a MD 1360 nejsou stejná

 stejná data stroje

43

 paměti stopreakce

 

 

44

 čná poloha + Mezní hodnota SG1

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 369310 a MD 13310 (kód chyby 6)

 

45

 čná poloha - Mezní hodnota SG1

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 369310 a MD 13310 (kód chyby 6)

 

Č.

 ázev

 ětlení

 říčina, náprava

46

 čná poloha + Mezní hodnota SG2

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 369311 a MD 13311 (kód chyby 7)

 

47

 čná poloha - Mezní hodnota SG2

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 369311 a MD 13311 (kód chyby 7)

 

 

 

 

48

 čná poloha + Mezní hodnota SG3

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 369312 a MD 13312 (kód chyby 8)

 

49

 čná poloha - Mezní hodnota SG3

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 369312 a MD 13312 (kód chyby 8)

 

50

 čná poloha + Mezní hodnota SG4

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 369313 a MD 13313 (kód chyby 9)

 

51

 čná poloha - Mezní hodnota SG4

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 369313 a MD 13313 (kód chyby 9)

 

52

 á poloha + tolerance

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 36930 a MD 1330 (kód chyby 10)

 

53

 á poloha - tolerance

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 36930 a MD 1330 (kód chyby 10)

 

54

 čná hodnota polohy + nx + tolerance

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 36946 a MD 1346 (kód chyby 75) nebo se nerovnají MD 36942 a MD 1342 (kód chyby 31)

 

55

 čná hodnota polohy + nx

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 36946 a MD 1346 (kód chyby 75)

 

56

 čná hodnota polohy - nx

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 36946 a MD 1346 (kód chyby 75)

 

57

 čná hodnota polohy - nx - tolerance

 čná hodnota polohy (kód chyby 3) rozdílná nebo se nerovnají MD 36946 a MD 1346 (kód chyby 75) nebo se nerovnají MD 36942 a MD 1342 (kód chyby 31)

 

58

 ální požadavek na zastavení

 řipravuje se

 

Č.

 ázev

 ětlení

 říčina, náprava

59

 ční faktor SG 1

 36932 0 a MD 13320 se nerovnají

 stejná data stroje

60

 ční faktor SG 2

 36932 1 a MD 13321 se nerovnají

 stejná data stroje

61

 ční faktor SG 3

 36932 2 a MD 13322 se nerovnají

 stejná data stroje

62

 ční faktor SG 4

 36932 3 a MD 13323 se nerovnají

 stejná data stroje

63

 ční faktor SG 5

 36932 4 a MD 13324 se nerovnají

 stejná data stroje

64

 ční faktor SG 6

 36932 5 a MD 13325 se nerovnají

 stejná data stroje

65

 ční faktor SG 7

 36932 6 a MD 13326 se nerovnají

 stejná data stroje

66

 ční faktor SG 8

 36932 7 a MD 13327 se nerovnají

 stejná data stroje

67

 ční faktor SG 9

 36932 8 a MD 13328 se nerovnají

 stejná data stroje

68

 ční faktor SG 10

 36932 9 a MD 13329 se nerovnají

 stejná data stroje

69

 ční faktor SG 11

 36932 10 a MD 133210 se nerovnají

 stejná data stroje

70

 ční faktor SG 12

 36932 11 a MD 133211 se nerovnají

 stejná data stroje

71

 ční faktor SG 13

 36932 12 a MD 133212 se nerovnají

 stejná data stroje

72

 ční faktor SG 14

 36932 13 a MD 133213 se nerovnají

 stejná data stroje

73

 ční faktor SG 15

 36932 14 a MD 133214 se nerovnají

 stejná data stroje

74

 ční faktor SG 16

 36932 15 a MD 133215 se nerovnají

 stejná data stroje

75

 šší dovolená rychlost nx

 36946 a MD 1346 se nerovnají

 stejná data stroje

76

 při SG1

 369630 a MD 13630 se nerovnají

 stejná data stroje

77

 při SG2

 369631 a MD 13631 se nerovnají

 stejná data stroje

78

 při SG3

 369632 a MD 13632 se nerovnají

 stejná data stroje

79

 při SG4

 369633 a MD 13633 se nerovnají

 stejná data stroje

80

 modulo pro bezpečné narážky

 MD 36905 a MD 1305 se nerovnají

 stejná data stroje

81

 rychlosti pro bezpečou brzd. rampu

 36948 a MD 1348 se nerovnají

 stejná data stroje

1000

 í časovač došel

 ční časovač SGE nedošel během doby kontrolního časovače (t.zn. příliš mnoho spínacích pochodů přímo za sebou u jednotlivých SGE).

 ř. problémy kontaktů (uvolněný kontakt)

1001

 á inicializace kontrolního časovače

 ční časovač SGE nespustil kontrolní časovač
(jen u 611D)

 

1002

 živatelský souhlasový časovač došel

 ílný stav uživatelského souhlasu  pohonu a NCK

 

1003

 ční tolerance porušena

 ání mezi uloženou klidovou polohou a aktuální polohou dává větší odchylku než je specifikováno v MD 36944: $MA_SAFE_REFP_POS_TOL (tolerance skutečné hodnoty (zreferencovat)) resp. MD 1344: $MD_SAFE_REFP_POS_TOL

 

1004

 šení věrohodnosti uživatelského souhlasu

 živatelský souhlas byl dán pro osu, která
- je již bezpečně zreferencována
- ještě není zreferencována

 

1005

 již vymazány při navolení teststopu

 ři navolení teststopu existuje již signál Impulsy vymazány”

 í teststopu při chybějícím uvolnění impulsu
Chyba při propojení signálu SGE Impulsy jsou vymazány”

1006

 při vynucené dynamizaci SGA

 ři cyklické kontrole SGA byla zjištěna chyba (jen u 611D)

 

1007

 ýpadek komunikace mezi PLC a pohonem

                 Je-li výpadek komunikace vyvolán pohonem, selhal buď PLC nebo NC

 

1008

 ý přenos dat mezi PLC a pohonem

 řenos dat SGE/SGA mezi PLC a pohonem je zajištěn kontrolním součtem. V případě chyby nesouhlasí vypočtený kontrolní součet s přenášeným kontrolním součtem. Je-li stop vyvolán pohonem, selhal buď PLC nebo NC

 


Upozornění:Příklad: Stojí-li v kódu chyby např. hodnota 12, pak křížové srovnání zjistilo rozdíl mezi MD pro dolní mezní hdnotu SE1  v kontrolním kanálu NCK a pohonu.


 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.