27000 osa %1 není bezpečně zreferována

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy
Osa musí být zreferována a příjmuta poloha musí být uživatelem potvrzena (souhlas uživatele). Případně je již osa zreferována. V tomto případě k tomu není ještě žádné potvrzení, že pochod referování dal k dispozici správný výsledek. To se může na př. stát, když se osou pohybovalo po vypnutí stroje, takže klidová poloha uložená před zapnutím nesouhlasí.

Odezva

Indikace alarmů. Indikace na rozhraní NC/PLC. Nenastaví se SGA osa bezpečně zreferována. Bezpečná kontrola koncové polohy je vypnuta. Bezpečné narážky se vypočtou a vydají, jejich přesnost výpovědi je omezena, protože zreferování nebylo potvrzeno.

Odpomoc

Osy najet do některé známé polohy, přepnout do režimu činnosti "Referování" a stisknout softtlačítko "Potvrzení". V obrazu potvrzení zkontrolovat indikované polohy stroje. Pokud odpovídají hodnotám očekávaným ve známé poloze, "odfajfkovat" to.

Pokračování programu

Alarm zmizí automaticky, pokud následoval souhlas.

bmc help0002.wmf

Varování

Není-li osa bezpečně zreferována a souhlas uživatele není, potom platí:

nbezpečné narážky jsou aktivní a ještě nejsou bezpečné
nbezpečné koncové polohy nejsou ještě aktivní

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.