26110 Vybaveno zastavení/zpětný pohyb nezávisle na pohonu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena
%2 = číslo pohonu

Informační alarm: Na sběrnici pohonu bylo vybaveno pro nejméně jednu osu

"rozšířené zastavení resp. zpětný pohyb nezávisle na pohonu".

Dotyčný alarm pak už neuposlechne žádné pohybové instrukce NC.

Před tím je nutné provést opětný rozběh sběrnice (HW-Reset).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

 

Odpomoc

Nový rozběh pohonu, HW-Reset

Pokračování programu

  VYP-ZAP NC-systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.