26100 osa %1 pohon %2: výpadek "známky života"

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena
%2 = číslo pohonu

Řízení pohonu nasčítává v každém cyklu řízení jednu "Buňku známky života", která se v servu kontroluje v taktu interpolátoru na změnu. Když buňka zůstane nezměněna, je vydán alarm.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

S tímto alarmem jsou indikována další chybová hlášení (systémové chyby, na př. přeplnění stacku), jejichž vyhodnocení umožňuje závěr o příčině chyby.

Při opakovaném výskytu tohoto alarmu je nutno zaznamenat s co největší přesností stav stroje a programu a nahlásit na Hotline AUT2.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.