26052 Kanál %1 v bloku %2: Dráhová rychlost pro výstup pomocných funkcí příliš vysoká

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

Alarm se zpravidla vyskytuje v bloku s výstupem pomocných funkcí během pohybu. V tomto případě se muselo na potvrzení pomocné funkce čekat déle, než bylo plánováno.

Alarm se vyskytuje i tehdy, jestliže nesouhlasy uvnitř řídicího systému nepředvídaně zablokují režim souvislého řízení dráhy (G64, G641, ...).

Dráhová interpolace se náhle zastaví na konci hlášeného bloku (generátorický stop). Při přístím přechodu na jiný blok pokračuje dráha v pojezdu, ledaže náhlý stop vyvolal chyby v regulátoru polohy (např. následkem velice citlivě nastaveného $MA_CONTOUR_TOL).

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Pokud se alarm vyskytl v bloku s výstupem pomocné funkce během pohybu:
Zvýšit datum stroje $MN_PLC_CYCLE_TIME_AVERAGE.

Programovat v hlášeném bloku G09, aby se dráhová interpolace zastavila podle plánu na konci bloku.

Pokračování programu

  Vymazat alarm vymázovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.