26051 Kanál %1 v bloku %2 Přejelo se nepředvídaný stop v režimu souvislého řízení dráhy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

Dráhová interpolace se nezastavila podle přání při přechodu na jiný blok, ale brzdí až v následném bloku až do zastavení.

Chyba se vyskytuje, jestli stop při přechodu na jiný blok nebyl dráhovou interpolací plánován nebo nemohl být včas rozpoznán.

Příčinou může být, že PLC u $MA_SPIND_ON_SPEED_AT_IPO_START > 0 změnil

otáčky vřetene, čímž zpracování musí počkat, až vřeteno bude opět v požadovaném rozsahu. Nebo že nejprve musí být ukončena některá synchronní akce, než dráhová interpolace pokračuje v běhu.

Alarm se vypíše jen tehdy, jestliže bylo nastaveno $MN_TRACE_SELECT = 'H400'.

V normálním případě je výpis alarmu potlačen. - $MN_TRACE_SELECT je chráněno heslem SIEMENS.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

$MA_SPIND_ON_SPEED_AT_IPO_START = 1.

Programovat před blokem hlášeným v alarmu G09, aby se dráhová interpolace zastavila podle plánu.

Pokračování programu

Vymazat alarm vymázovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.