26050 osa %1 Změna sady parametrů z %2 na %3 není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena
%2 = index: aktuální sada parametrů
%3 = index: nová sada parametrů

Změnu sady parametrů nelze provádět beze skoku. Příčinou toho je obsah sady parametrů, která má být aktivována, např. různé činitele převodu zatížení.

Odezva

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
NC přepne do režimu sledování.
Nastaví se signály rozhraní.
Lokální reakce
 

Odpomoc

-

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.